Sigerstad Agentur
  -  TJENESTER  -  KURS  -  IK-MAT

TJENESTER

Storkjøkken

 • Utarbeiding av skisser og tegninger
 • Innredningsplaner
 • Utstyrsplaner og renholdsløsninger

      Fiskeri og næringsmiddel

 • Utarbeiding av skisser og tegninger for optimale renholdsløsninger


     KURS

     Mikrobiologi

 • Deltakerne blir gitt basis kunnskap om mikrobiologi ved mattilberedning
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 1t.

     Personlig hygiene

 • Deltakerne lærer de viktigste kravene til personalets hygiene og gjøres oppmerksom på myndighetenes krav 
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 30 min.

     Skadedyr og andre risikoområder

 • Deltakerne lærer om kjemiske og fysiske farer i et kjøkken, og hvordan disse skal kontrolleres
  De mest vanlige skadedyr og kontroll av disse. 
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 30 min.

     Kritiske punkter ved bearbeiding av næringsmidler

 • Deltakerne lærer riktige arbeidsprosedyrer i de forskjellige produksjonsprosesser.
  De kritiske punktene blir poengtert.
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 1t.

     Rengjøringskjemi

 • Basis kunnskap i rengjøringskjemi
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 30 min.

     Sikkerhet

 • Merking, etiketter, verneutstyr og førstehjelp
  HMS datablader 
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 30 min.

     Oppvaskhygiene

 • Ren - uren oppvask, kritiske punkter, sortering etc. 
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 30 min.

     Renholdsplan og IK Mat

 • Forskrifter, praktisk bruk, prosedyrer og sjekklister 
  5 - 15 deltagere, varighet ca. 35 min.


     IK - MAT

     Renholdsplan

 • Tilpasset IK-Mat og HMS

     HACCP

 • Komplett perm for å kvalitetssikre kjøkken

     HYPER - Plan

 • Hygieneplan med piktogrammer

     Veggplansje

 • Til renholdsplan

     Speed Check Hygiene kontroll

 • Avdekning av kritiske hygiene punkter
  NB: Prøvestrips kommer i tillegg

     Speed Check

 • Enkeltprøver i samband med hygiene kontroll

     Hygiene Kontroll

 • Inkludert IK-Mat revisjon og 80 punkters hygiene kontroll

     IK - Mat Revisjon

 • Revisjon av IK-Mat system


Copyright © Sigerstad Agentur    -    Utvikling, struktur og design Ma - Design