Gå til hjemmeside for flere detaljer om produktene

 • Daglig rengjøring og gulvpleie
 • Hygiene og sikkerhet
 • Institusjon og skylleromshygiene
 • Kjøkkenhygiene
 • Kurs og konsulenttjenester
 • Maskiner og doseringsutstyr
 • Personlig hygiene
 • Rengjøringstilbehør
 • Tekstilvaskemiddel

      Avd. Food & Beverage

 • Desinfeksjonsmidler
 • Renholdsmidler til CIP-anlegg
 • Renholdsmidler til meieri
 • Renholdsmidler til bryggeri
 • Renholdsmidler til skumrengjøring
 • Tilbehør

      Avd. Food & Beverage / Topax hygienesystem

 • Booster 6, 12, 24 – enkelpumpeanlegg
 • Booster 36, 48 – flerpumpeanlegg
 • Skumanlegg / hovedstasjoner
 • Skumanlegg / satellitter