Ecolab

Profesjonell. Pålitelig. Tillitvekkende. Ærlig. Vår bedriftsintegritet er et kritisk aktivum, og vi forplikter oss til å opprettholde det over hele verden. Vi setter høye standarder som vi følger når vi gjør våre forretninger på en rettferdig måte med etisk atferd. Vi deler våre forventninger med hverandre og strever etter å opprettholde en arbeidsplass som er bygget på gjensidige verdier, tillit og velvilje.

Kjemi
26.10.201809:24 Daan Hollander

Pågangsmot
De ansatte hos Ecolab er selskapets hjerte og sjel. Vi er sultne på suksess og lidenskapelige etter å oppnå, omfavner det ukjente, tar sjanser uten å frykte, og har tro på vår evne til å oppnå resultater. Vi er ivrige og ambisiøse. Vi er urokkelige i vår utholdenhet og overvinner hindringer med tæl og besluttsomhet. Mest av alt finner vi glede i arbeidet, og i å tjene selskapet og kundene.

Overnatting og matservice: Rengjørings- og desinfeksjonsprodukter, programmer og tjenester innenfor matservice, overnatting, helse, dagligvareutsalg, bygningstjenesteindustrien, for eksempel maskinoppvask, vaskeriarbeid på stedet, husarbeid, vannfiltrering og -kondisjonering, matsikkerhetsprodukter, spesialprodukter for kjøkken og renseri og basseng- og spabehandling. 

Helsevesen: Produkter og tjenester som håndvask for helsepersonell, operasjonsbekledning, rengjørings- og desinfiseringsprodukter som brukes til behandling av kirurgiske instrumenter og desinfisering av harde overflater.

Mat og drikkevarer: Rengjørings- og desinfeksjonsprodukter, utstyr, systemer og tjenester for landbruksindustrien, drikkevareindustrien, bryggeri, farmasi, meieriproduksjon, kjøttproduksjon, fjærkre- og matforedlingsindustriene.

Tekstilhygiene: Rengjørings- og desinfeksjonsprodukter, -programmer og -tjenester, inklusive løsninger for vannresirkuleringsenergi og databehandlingssystemer for kommersielle renserier innenfor arbeidstøy-, sengetøy- og helsemarkedene.