Matting SE

Matting Solutions er en del av Matting AB.
Vi jobber med innbydende og tilgjengelige miljøer, samt sunne og trygge arbeidsplasser.

Matter
26.10.201813:59 Daan Hollander

Matting ide og oppdrag - "Matting tilbyr løsninger for å skape sunne arbeidsplasser og tilgjengelige miljøer. Innenfor disse områdene bør Matting være i forkant. Det er viktig å legge til digitale løsninger. Gjennom digitale løsninger vil vi kunne visualisere data fra tilkoblede ting, mennesker og steder slik at de kan ta bedre beslutninger med hensyn til helse, trivsel og tilgjengelighet. Sunn arbeidsplasser og tilgjengelige miljøer vil igjen føre til lavere sykefravær, bedre samarbeid, høyere livskvalitet og økt effektivitet. "

Sikker og sunn arbeidsplass. Komfortmatter - Profesjonelle arbeidsplassmatter for butikker, lager, kontorer, restauranter, mat og industrielle miljøer: www.comfortmats.se

En innbydende og tilgjengelig inngang. Fungerende innganger som er innbydende, estetisk tiltalende og funksjonelle. Samler smuss, tørker fuktighet og fuktighet: www.entrancebymatting.se

Matting Solutions

Arbeidsmatter

Komfortmatter