KURS

07.02.201909:13 Borge

   Mikrobiologi
 • Deltakerne blir gitt basis kunnskap om mikrobiologi ved mattilberedning
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 1t.
   Personlig hygiene
 • Deltakerne lærer de viktigste kravene til personalets hygiene og gjøres oppmerksom på myndighetenes krav
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 30 min.
   Kritiske punkter ved bearbeiding av næringsmidler
 • Deltakerne lærer riktige arbeidsprosedyrer i de forskjellige produksjonsprosesser.
  De kritiske punktene blir poengtert.
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 1t.
   Rengjøringskjemi
 • Basis kunnskap i rengjøringskjemi
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 30 min.
   Oppvaskhygiene
 • Ren – uren oppvask, kritiske punkter, sortering etc.
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 30 min.
   Renholdsplan og IK Mat
 • Forskrifter, praktisk bruk, prosedyrer og sjekklister
  5 – 15 deltagere, varighet ca. 35 min.