K-MAT

07.02.201909:20 Borge

   Renholdsplan
  • Tilpasset IK-Mat og HMS
   HACCP
  • Komplett perm for å kvalitetssikre kjøkken
   HYPER – Plan
  • Hygieneplan med piktogrammer
   Veggplansje
  • Til renholdsplan
   Hygiene Kontroll
  • Inkludert IK-Mat revisjon og 80 punkters hygiene kontroll
   IK – Mat Revisjon
  • Revisjon av IK-Mat system